اجرای برنامه سی چال سی و یکم اردیبهشت ماه

برنامه صعود به قله سی چال از تقویم ورزشی بهار 1400 باشگاه روز جمعه سی و یکم اردیبهشت ماه به سرپرستی خانم مریم محمد صالح با حضور 5 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه: 1- مهرنوش عاقلی فر 2- کوروش ریش سفید 3- بهنوش بهداد 4- ایمان تقوی دینانی