اجرای برنامه صعود دیواره فیروزکوه

برنامه صعود دیواره فیروزکوه از تقویم تابستان 1400 روزنوزدهم شهریور ماه به سرپرستی محمود وفایی برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱-محمود وفایی ( سرپرست ) 2- مرتضی محمدی 3- مونا غیاثی 4- مهدی مشایخی 5- بهروز نصیری خواهد