اجرای برنامه صعود قله الوند

برنامه صعود قله الوند از تقویم پاییز 1400 روزپانزدهم مهر ماه به سرپرستی امیر شرافتی برگزار گردید.

شرکت کنندگان: ۱-امیر شرافتی (سرپرست) ۲- علی خدادادی ۳ – بهنوش بهداد ۴ – مهدی محمد جعفری

مشاهده کلیپ برنامه