اجرای برنامه صعود قله الیمستان

برنامه صعود قله الیمستان از تقویم تقویم ورزشی پاییز 1400 روز سی مهرماه به سرپرستی آقای محمد مرتضوی برگزار گردید.

اعضا تیم:

۱- محمد مرتضوی ( سرپرست ) ۲- صفورا بهرامی ۳-محمدجواد اتابکی ۴-سودابه راهب ۵- بهنوش بهداد ۶-سید ایمان تقوی دینانی ۷- زینب مشاعی ۸- مهدیه حیدری ۹ علی طاهری ۱۰انسیه زینلی ۱۱ زینب غیاثوند ۱۲ نگار حق وردی ۱۳- فاطمه بادکوبه ۱۴ الهه همتی ۱۵ سعید صیقلانی ۱۶- داریوش ابراهیمی ۱۷-سعید چگینی ۱۸- رسول موسوی ۱۹- حسین خادمی ۲۰- محسن براتی