اجرای برنامه صعود قله ریزان

برنامه صعود قله ریزان از تقویم تابستان 1400 روز بیست و دوم مرداد ماه به سرپرستی مهیار کرمی برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱-مهیار کرمی ( سرپرست ) ۲- فرزان آگهی ۳- حسین معینی فر 4- ندا غفران 5- شیوا شمشکی