اجرای برنامه صعود قله ورجین

برنامه صعود قله ورجین از تقویم پاییز 1400 روز دوازدهم آذر ماه به سرپرستی راما هاشمی علیا با حضور 7 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان:

۱- راما هاشمی علیا (سرپرست) ۲- امین پروانه ٣- آوا صادقی ٤- علی طاهری ۵- مجمد جواد اتابکی۶- زینب غیاثوند ۷- ایمان تقوی دینانی

تصاویر برنامه