برگزاری اولین دوره آموزشی رسمی سال 1400 با عنوان کارآموزی کوهیپیمایی آقایان

در راستای برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برای اعضا باشگاه، اولین دوره آموزشی رسمی سال 1400 با عنوان “کارآموزی کوهیپیمایی آقایان” در منطقه بند یخچال و با حضوی 8 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این دوره: 1- سید محمد جواد سبزواری 2- مرتضی محمدی 3- مهدی مشایخی 4- امیر شاه محمدی 5- رسول شراهی 6- صادق حریری 7- کوروش ریش سفید 8- مهدی شاه آبادی فراهانی 8- فرزان آگاهی