برگزاری جلسه عمومی 27 بهمن ماه باشگاه

پیرو اطلاعیه صادره جلسه عمومی یباشگاه در تاریخ 27 بهمن در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات با حضور 17 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

در این جلسه پس از خوش آمدگویی، مدیرمحترم باشگاه توضیحاتی در مورد شرایط فعلی و چشم اندازی از برنامه های آتی باشگاه ارائه نمودند. همچنین ضمن معرفی مسئولین کارگروه ها و همکاران ایشان، بر لزوم مشارکت سطوح مختلف اعضا در اداره باشگاه و احساس مسئولیت متقابل ارکان باشگاه تاکید کردند.

پس از آن جلسه با معرفی پایگاه اطلاع رسانی باشگاه (وبسایت)، گزارش برنامه ویلیجیا، گزارش مختصری از برنامه شاخص زمستانی و توضیحاتی از سوی کارگروه آموزش در مورد اعضا جدید ادامه یافت.

در این جلسه همچنین کارگروه طرح و برنامه نسبت به نحوه و فرآیند چیدمان و تنظیم تقویم توضیحاتی ارائه نمودند و از اعضا محترم دعوت کردند تا پیشنهادات خود را به این کارگروه برای تدوین تقویم پیشنهادی بهار 1399ارائه نمایند. نمایند

شرکت کنندگان در جلسه:

1- بهروز شاعری نیا 2- سجاد محمدی 3- نوید چیذری 4- صادق حریری 5- راما هاشمی علیا 6- جواد جوکار 7- محمد توکلی 8- فرید واحدی 9- رضا دشتی 10- مهیار کرمی 11- محسن صادقی 12- حسین عظیمی 13- محمد مرتضوی 14- مونا غیاثی 15- فرمیسک ناصرزاده 16- آزاده مهدی 17- امیر شرافتی

با توجه به آنکه از اهداف برگزاری جلسات ارتباط موثرتر ارکان باشگاه با یکدیگر میباشد و همچنین مفاد اساسنامه و آیین نامه های داخلی باشگاه مبنی بر اینکه شرکت در جلسات عمومی از جمله وظایف اعضا محترم میباشد، بر لزوم مشارکت در این جلسات به ویژه از سوی اعضا جدید تاکید میگردد. این جلسات با توجه به شرایط فعلی و محدودیت های حاکم بصورت ماهانه برگزار خواهد گردید.