برگزاری کلاس تئوری “بهداشت فردی و تغذیه در کوهنوردی” اعضا جدید

کلاس تئوری “بهداشت فردی و تغذیه در کوهنوردی” از مجموعه کلاسهای تئوری اعضا جدید ورودی زمستان 1399 روز سه شنبه 21 بهمن ماه بصورت مجازی و به مدت 60 دقیقه توسط ” سرکار خانم مریم محمد صالح” با حضور 15 نفر از اعضا جدید باشگاه در کارگروه آموزش برگزار گردید.