تبریک به همنورد گرامی آقای محمد توکلی

بدینوسیله اخذ مدرک مربی راهنمای یخنوردی، سنگنوردی طبیعت، کوهنوردی و کوهپیمایی سطح باشگاه را به همنورد گرامی “محمد توکلی” تبریک عرض می نماییم.

“محمد توکلی” از اعضا جوان باشگاه میباشنند که در مدت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت کوهنوردی موفق به اتمام 15 دوره کاراموزی و کارگاه های تئوری رسمی فدراسیون کوهنوردی وصعود های ورزشی و اخذ مدارک یاد شده گردیده اند و علاوه بر کوهنوردی در سایر رشته های سنگ نوردی، دیواره نوردی، یخ نوردی ، دره نوردی نیز فعالیت می نمایند.

ایشان اخیرا موفق به صعود گشایش مسیر در منطقه کوه چرخی ساوه نیز گردیده اند که گزارش این برنامه در قسمت گزارش برنامه منتخب به آدرس زیر قابل مشاهده میباشد.

گزارش برنامه گشایش مسیر همت شمیران در منطقه کوه چرخی ساوه

امید است اعضا محترم باشگاه با آشنایی با سوابق اعضا فعال و با اطلاع از ظرفیت ها و پتانسیل های باشگاه بتوانند از فرصت های موجود به بهترین شکل بهره مند گردند.