فراخوان برنامه آموزشی عملی اعضا جدید- آشنایی با سنگنوردی و کار فنی

اولین کلاس عملی از تقویم آموزشی اعضا جدید دوره تابستان 1400 با عنوان “آشنایی با سنگنوردی و کار فنی “ روز جمعه بیست و پنجم تیرماه به سرپرستی و مربیگری “آقای محمد صادق کرباسی” برگزار میگردد. برای شرکت در این کلاس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام

اعضا دوره آموزشی باشگاه در نظر داشته باشند که حضور فعال در کلاسهای اعلام شده الزامی بوده و در پایان دوره برای ایشان کارنامه فعالیت صادرمیگردد. کسب عضویت موقت باشگاه منوط به به موفقیت در به اتمام رساندن دوره و کسب نتایج لازم در ارزیابی های صورت گرفته میباشد.