فراخوان برنامه های تقویم ورزشی سی و سی و یکم تیر ماه

مطابق با تقویم ورزشی تابستان 1400 برنامه های به شرح زیر در روز پنجشنبه و جمعه سی و سی و یکم تیرماه برگزار میگردد. علاقمندان به شرکت در برنامه با استفاده از لینک ارائه شده ثبت نام نمایند. اطلاعات تکمیلی هر برنامه در فایل پیوست درج شده است. همچنین جزییات هر یک از برنامه ها در گروه پیام رسان واتس آپ و پس از اتمام مهلت ثبت نام برنامه انجام خواهد شد.

1- صعود یک روزه قله دماوند از مسیر گرده شرقی به سرپرستی مهدی جباریان برنامه سطح A باشگاه- ( شرایط: شرکت در برنامه های پیش نیاز تجربه صعود یک روزه به قله دماوند- خط الراس ساکا گاوبینی)

2- صعود قله دماوند از مسیر جنوبی به سرپرستی مجتبی ساقیان برنامه سطح B باشگاه (شرایط: شرکت در پپش بنرامه های خط الراس آتشکوه به مهرچال- قله خاتون بارگاه)

توجه مهم: مهلت ثبت نام در هر دو برنامه روز دوشنبه 28 تیرماه ساعت 16:00 میباشد.

اطلاعات تکمیلی برنامه

لینک ثبت نام