فراخوان ثبت نام برنامه برون مرزی صعود قله آراگاتس و بازدید شهر ایروان

لینک ثبت نام (مهلت ثبت نام تا پنجم مهرماه میباشد.)