فیلم برنامه آموزشی تغذیه کوهستان

دومین کارگاه آموزشی با عنوان “تغذیه ورزشی و تغذیه کوهستان” در جلسه عمومی باشگاه همت شمیران توسط آقای سجاد محمدی برگزار گردید. همنوردان گرامی میتوانند کارگاه آموزشی یادشده را در صفحه اینستاگرام باشگاه همت شمیران نیز مشاهده نمایند.

کارگاه های آموزشی در جلسات عمومی شمیران با هدف ارتقا سطح کیفی فعالیت های اعضا محترم و جذاب تر نمودن این جلسات برنامه ریزی گردیده است.

(لینک فیلم در صفحه اینستاگرام)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.