آرشیو دسته بندی: فراخوان ثبت‌نام برنامه

ثبت‌نام در برنامۀ صعود چهارجبهه قلۀ دماوند مورخ ۲۷ و ۲۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامۀ صعود چهارجبهه قلۀ دماوند مورخ ۲۷ و ۲۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامۀ صعود چهارجبهه قلۀ دماوند مورخ ۲۷ و ۲۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های صعود دیواره لیلا اسفندیاری و آموزش سنگنوردی وردیج ۲۲ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های صعود دیواره لیلا اسفندیاری و آموزش سنگنوردی وردیج ۲۲ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های صعود دیواره لیلا اسفندیاری و آموزش سنگنوردی وردیج ۲۲ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامۀ صعود و شب‌مانی قلۀ سرکچال ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامۀ صعود و شب‌مانی قلۀ سرکچال ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامۀ صعود و شب‌مانی قلۀ سرکچال ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۴۰۳

اطلاعیه برنامه برون مرزی صعود به قله آرارات مورخ 8 تا 13 مرداد ماه 1403

به اطلاع کلیه علاقمندان میرساند باشگاه کوهنوردی همت شمیران در نظر دارد برنامه برون مرزی صعود به قله آرارات را از تاریخ هشتم تا سیزدهم مرداد ماه 1403 برگزار نماید. اطلاعات مربوط به نحوه اجرای برنامه و نحوه برگزاری آن به شرح زیر میباشد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با سرپرست برنامه آقای امیر […]

ثبت‌نام در برنامه‌های گرده جنوبی ساکا تا قله آتش‌کوه و قله ساکا از گرده جنوبی ۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های گرده جنوبی ساکا تا آتش‌کوه و قله ساکا از گرده جنوبی ۸ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های خط‌الراس دارآباد به توچال و چین‌کلاغ به دوشاخ مورخ ۱ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های خط‌الراس دارآباد به توچال و چین‌کلاغ به دوشاخ مورخ ۱ تیر ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های خط‌الراس سرکچال به آزادکوه و قله آزادکوه منتهی به ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های خط‌الراس سرکچال به آزادکوه و قله آزادکوه منتهی به ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های آموزش و تمرین سنگنوردی وردیج مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های آموزش و تمرین سنگنوردی وردیج مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت‌نام در برنامه‌های آموزش و تمرین سنگنوردی وردیج مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت نام در برنامه‌های گرده شرقی سرکچال و قله برج و صعود قله سرسیاه غار مورخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳

ثبت نام در برنامه‌ها مورخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳

فراخوان ثبت نام در برنامه‌های گرده شرقی سرکچال و قله برج و صعود قله سرسیاه غار مورخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳ صادر گردید.