آرشیو دسته بندی: گزارش تصویری برنامه

اجرای برنامۀ صعود به قلۀ منار مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۲

اجرای برنامۀ صعود به قلۀ منار مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۲

برنامۀ صعود به قلۀ منار مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۲ باشگاه کوهنوردی همت شمیران با حضور اعضا زیر برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در برنامه: ۱- سیدحسین معینی فر (سرپرست) ۲- احمد کیادربندسری ٣- مهرداد محمدی ۴ – اکبر شیخ عبدالکریم ۵- فرزان آگهی ۶- سپيده پورحسين ۷ – موسی خلفاء ۸ -داریوش نکوئیان ۹- حانیه نوری ۱۰- […]

اجرای برنامۀ صعود به قلۀ دماوند از یخچال کافردره مورخ ۴ و ۵ خرداد ۱۴۰۲

اجرای برنامۀ صعود به قلۀ دماوند از یخچال کافردره مورخ ۴ و ۵ خرداد ۱۴۰۲

برنامۀ صعود به قلۀ دماوند از یخچال کافردره مورخ ۴ و ۵ خرداد ۱۴۰۲ باشگاه کوهنوردی همت شمیران با حضور اعضا زیر برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در برنامه: ۱- رضا دشتی (سرپرست) ۲- فرشاد اسمعیل‌زاده ۳- علی الماسی ۴- سعید صیقلانی گزارش برنامۀ صعود به قلۀ دماوند از یخچال کافردره باشگاه کوهنوردی همت شمیران (متعاقبا ارائه […]

اجرای برنامۀ سنگنوردی بندیخچال مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

اجرای برنامۀ سنگنوردی بندیخچال مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

برنامۀ سنگنوردی بندیخچال مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ باشگاه کوهنوردی همت شمیران در دو سطج A و B با حضور اعضا زیر برگزار گردید. سطح A۱- امیرحسین یونسی (سرپرست) ۲- مهدی نامنی ۳- فرشاد اسمعیل‌زاده ۴- غلامرضا جهان‌بین ۵- فرشاد رحیمی ۶- یونس قادری‌نژاد سطح B۱- مونا غیاثی (سرپرست) ۲- سپیده پورحسین ۳- حامد ستاری ۴- […]

اجرای برنامۀ صعود به قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

اجرای برنامۀ صعود به قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

برنامۀ صعود به قلۀ نقره‌سر مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ باشگاه کوهنوردی همت شمیران با حضور اعضا زیر برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در برنامه: ۱- منوچهر هدایت (سرپرست) ۲- محسن سرابی ۳- آوا صادقی ۴- هديه كاشی ۵- نسيم جلاليان ۶- الهام تفرشیان ۷- علی طاهری ۸- امیررضا محمدی ۹- اکبر صادقی ۱۰- عطیه عظیمی ۱۱- امير […]

اجرای برنامۀ صعود به قلۀ جانستون مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

اجرای برنامۀ صعود به قلۀ جانستون مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

برنامۀ صعود به قلۀ جانستون مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ باشگاه کوهنوردی همت شمیران با حضور اعضا زیر برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در برنامه: ۱- فرمیسک ناصرزاده (سرپرست) ۲- مونا غیاثی ۳- حسین معینی‌فر ۴- مهدی حسینی ۵- مهدی مشایخی ۶- مهرداد محمدی گزارش برنامۀ صعود به قلۀ جانستون باشگاه کوهنوردی همت شمیران (متعاقبا ارائه می‌گردد.) گزارش […]

اجرای برنامۀ سنگنوردی وردیج مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

اجرای برنامۀ سنگنوردی وردیج مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

برنامۀ سنگنوردی وردیج مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ باشگاه کوهنوردی همت شمیران در دو سطج A و B با حضور اعضا زیر برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در برنامه: سطح A۱- علی فراهانی (سرپرست A) ۲- مهدی مشایخی ۳- مهدی حسینی ۴- مهدی نامنی ۵- سیدحسین معینی‌فر ۶- فرشاد رحیمی ۷- فرشاد اسمعیل‌زاده ۸- علی الماسی ۹- امیرحسین […]

اجرای برنامۀ قلۀ کلون‌بستک از دهلیز جنوبی مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

اجرای برنامۀ قلۀ کلون‌بستک از دهلیز جنوبی مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

برنامۀ قلۀ کلون‌بستک از دهلیز جنوبی مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ باشگاه کوهنوردی همت شمیران با حضور اعضا زیر برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در برنامه: ۱- نوید چیذری (سرپرست) ۲- مهرداد محمدی ٣- مهدی نامنی ۴- حسین معینی فر ۵- فرشاد اسمعیل زاده ۶- وحید شیخ زاده ۷- مونا غیاثی ۸- رضا دشتی ۹- مهدی مشایخی ۱۰- […]

اجرای برنامۀ غار بورنیک مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

اجرای برنامۀ غار بورنیک مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

برنامۀ غار بورنیک مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ باشگاه کوهنوردی همت شمیران با حضور اعضا زیر برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در برنامه: ۱- فرمیسک ناصرزاده (سرپرست) ۲- مرتضی صحرائی ٣- اکبر صادقی ۴- امير كريم نيا ۵- مهدی فراهانی شاه آبادی ۶- حانیه نوری گزارش برنامۀ غار بورنیک باشگاه کوهنوردی همت شمیران (متعاقبا ارائه می‌گردد.) گزارش تصویری […]

اجرای برنامۀ صعود به قلۀ خرو نرو مورخ ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

اجرای برنامۀ صعود به قلۀ خرو نرو مورخ ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

برنامۀ صعود به قلۀ خرو نرو مورخ ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ باشگاه کوهنوردی همت شمیران با حضور اعضا زیر برگزار گردید. شرکت‌کنندگان در برنامه: ۱- صفورا بهرامی (سرپرست) ۲- مهرداد محمدی ٣- حسین معینی فر ۴- همایون گنجی ۵- منوچهر هدايت ٦- سپيده پورحسين ۷- محمد احمدی ۸- محمد مرتضوی ۹- فرمیسک ناصرزاده […]