آرشیو دسته بندی: کارگاه آموزشی کوهنوری

کارگاه آموزشی سرپرستی برنامه و نکات کلیدی

کارگاه آموزشی سرپرستی برنامه و نکات کلیدی

کارگاه آموزشی سرپرستی برنامه و نکات کلیدی در جلسه عمومی باشگاه به تاریخ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط رضا دشتی (مدیرعامل باشگاه) برگزار شد. فیلم کارگاه سرپرستی برنامه و نکات کلیدی را می‌توانید مشاهده کنید. سرفصل‌های ارائه شده در کارگاه سرپرستی برنامه و نکات کلیدی به شرح زیر است: خصوصیات سرپرست وظایف سرپرست قبل از […]

کارگاه آموزشی عوامل پیشرفت در کوهنوردی

کارگاه عوامل پیشرفت در کوهنوردی

کارگاه آموزشی عوامل پیشرفت در کوهنوردی در جلسه عمومی باشگاه به تاریخ دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ توسط رضا دشتی (مدیرعامل باشگاه) برگزار شد. فیلم کارگاه عوامل پیشرفت در کوهنوردی را در ادامه متن می‌توانید مشاهده کنید. سرفصل‌های ارائه شده در کارگاه عوامل پیشرفت در کوهنوردی به شرح زیر است:۱. تجهیزات۲. مهارت۳. آمادگی جسمانی۴. تجربه۵. تاب‌آوری

کارگاه آموزشی بهمن‌شناسی

کارگاه آموزشی بهمن‌شناسی

کارگاه آموزشی بهمن‌شناسی در جلسه عمومی باشگاه به تاریخ دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ توسط امیر شرافتی (مسؤل کارگروه فنی باشگاه) برگزار شد. فیلم کارگاه بهمن‌شناسی را در ادامه متن می‌توانید مشاهده کنید و همچنین اسلاید کارگاه را می‌توانید دریافت کنید. سرفصل‌های ارائه شده در کارگاه آموزشی بهمن‌شناسی به شرح زیر است: معرفی کلی بهمن عوامل […]