آرشیو دسته بندی: گزارش تصویری دوره‌های آموزشی

اجرای دومین جلسه دوره آموزشی دیواره‌نوردی ۱۴۰۲

اجرای دومین جلسه دوره آموزشی دیواره‌نوردی ۱۴۰۲ باشگاه همت شمیران

دومین برنامه از دوره آموزشی دیواره‌نوردی پنجشنبه های فنی باشگاه کوهنوردی همت شمیران در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۲ با حضور اعضا زیر برگزار شد.مربی دوره: آقای محمدصادق کرباسی۱- مهدی سعیدی ۲- مهدی حسینی ۳- غلامرضا جهان بین ۴- مهدی نامنی در این برنامه صعود سرطناب بر روی سه مسیر، ابزارگذاری، ایجاد انواع کارگاه ها و […]

اجرای نخستین جلسه دوره آموزشی دیواره‌نوردی ۱۴۰۲

برگزاری نخستین برنامۀ دورۀ آموزشی دیواره‌نوردی ۱۴۰۲

نخستین برنامه از دوره آموزشی دیواره‌نوردی پنجشنبه های فنی باشگاه کوهنوردی همت شمیران با هدف آشنایی با مفاهیم سنگنوردی، ابزار و صعود سرطناب و قرقره در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور اعضا زیر برگزار شد.مربی دوره: آقای محمدصادق کرباسی۱- مهدی سعیدی ۲- مهدی حسینی ۳- غلامرضا جهان بین ۴- علی الماسی ۵- فرشاد اسماعیل‌زاده