آرشیو برچسب های: ارزیابی، پایان دوره، تابستان 1400، اعضا جدید

اجرای جلسه ارزیابی پایان دوره اعضا آموزشی تابستان 1400

برنامه ارزیابی پایان دوره اعضا آموزشی تابستان 1400 از تقویم آموزشی اعضا جدید تابستان 1400 روز بیست و ششم شهریور ماه به مربیگری آقای سعید حمیدی برگزار گردید. اعضا تیم: 1- ریحانه آزاد 2- سودابه راهب 3- آذر اسکندرپور 4- محسن دهقان 5- سارا پاکی 6- علی طاهری 7 زینت مشاعی 8- امین پروانه 9- […]