آرشیو برچسب های: خرسنگ

اجرای پیمایش خط الراس خرسنگ به جانستون

برنامه پیمایش خط الراس خرسنگ به جانستون از تقویم پاییز 1400 روزهفتم آبان ماه به سرپرستی مصطفی گلستانی برگزار گردید. شرکت کنندگان: ۱-مصطفی گلستانی (سرپرست) 2- مهدی مشایخی 3- وحید شیخ زاده 4- زینت مشاعی 5- سعید صیقلانی 6- مهرناز حسین زهی 7- رسول شراهی

اجرای برنامه صعود قله خرسنگ- بیست و یکم خرداد ماه

برنامه صعود قل خرسنگ از تقویم ورزشی بهار 1400 باشگاه روز جمعه بیست و یکم خرداد ماه به سرپرستی آقای فرمیسک ناصرزاده با حضور5 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید. شرکت کنندگان در برنامه: ۱- مهدی شاه آبادی ۲- حسین معینین فر ۳-مهدی مشایخی ۴-آوا صادقی ۵-آقای خوانساری