فراخوان

گزارش

آموزش

شیوه پذیرش اعضا جدید

برای عضویت در باشگاه همت شمیران میتوانید ضمن حصول شرایط عضویت در باشگاه  فرم درخواست عضویت را تکمیل نمایید. این فرم توسط کارگروه آموزش باشگاه بررسی و با شما تماس گرفته خواهد شد تا بر اساس آیین نامه های داخلی….

ادامه مطلب

فیلم پیمایش یکسره خط الراس دوبرار

فیلم پیمایش یکسره خط الراس دوبرار را که در تاریخ ۲۷ خرداد که به‌عنوان برنامه شاخص تقویم ورزشی بهار ۱۴۰۰ توسط مهدی جباریان، سجاد محمدی و هاشم ذوالقدر اجرا گردید را در لینک زیر مشاهده کنید:
فیلم یمایش یکسره خط الراس دوبرار

  • مدت زمان: 22 ساعت
  • شروع: 5 صبح پنجشنبه جاده هراز پل مرغ
  • پایان: 3 صبح جمعه روستای کهنک جاده فیروزکوه

 

 

گزارش برنامه گشایش مسیر همت شمیران کوه چرخی ساوه