هشدار: اطلاعات این فرم جهت تکمیل فرم بیمه استفاده خواهد شد و در صورت وارد کردن اطلاعات نادرست مسئولیت حقوقی و عواقب آن بر عهده باشگاه همت شمیران نخواهد بود.

متوجه شدم.