اطلاعات تکمیلی

  • این فیلد را مطابق با شناسنامه به صورت کامل پر کنید.
  • شماره شناسنامه خود را وارد کنید.
  • کد ملی 10 رقمی خود را وارد کنید.
    در صورت درست نبودن موارد بالا لطفا در کارد زیر شرایط خود را شرح دهید.

هشدار: اطلاعات این فرم جهت تکمیل فرم بیمه استفاده خواهد شد و در صورت وارد کردن اطلاعات نادرست مسئولیت حقوقی و عواقب آن بر عهده باشگاه همت شمیران نخواهد بود.

متوجه شدم.