• اگر پاسخ شما «خیر» است، لازم است پیش از ارسال فرم، عضویت خود را تمدید کنید؛ در غیر اینصورت درخواست شما رد می‌شود.
  • اگر پاسخ شما «خیر» است، لازم است پیش از ارسال فرم، پرونده عضویت خود را تکمیل کنید؛ در غیر اینصورت درخواست شما رد می‌شود.
  • لازم است شماره اعلامی در فرم ثبت نام قابل دسترس در پیام رسان واتس آپ بوده و قابلیت اضافه شدن شما به گروه برای مسئولین کارگروه های باشگاه فراهم باشد.
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • تصویر کارآموزی های اخذ شده را در قالب فایل pdf بارگذاری کنید.
    فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf.