اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

در صورت اختلال در شبکه اینترنت و عدم دسترسی به پیام رسان واتس آپ تغییراتی در نحوه اطلاع رسانی تکمیلی برنامه های ایجاد خواهد گردید که در اینصورت کارگروه فنی برنامه ریزی برای ارتباط با متقاضیان شرکت در برنامه ها را مورد بازنگری قرار خواهند داد. بنابراین خواهشمند است نسبت به کنترل ایمیل اعلام شده از سوی خود و همچنین پیامک شماره تماس خود تا روز برنامه اقدام فرمایید.