آخرین اخبار از ادامه برنامه صعود برون مرزی خانم بهار خرمی- تلاش برای صعود قله خانتگری 7010 متر

همنورد گرامی خانم بهار خرمی پس از صعود موفقیت آمیز خود به قله لنین با ارتفاع 7134 متر برای صعود قله خانتنگری به ارتفاع 7010 متر در هفته گذشته نیز تلاش نمودند. با این وجود به دلیل شرایط بد جوی و بارشهای سنگین منطقه و عدم وجود زمان کافی روز بیستم مرداد ماه پس ازصعود تا ارتفاع 6600 متری تلاش خود را خاتمه داند. ایشان روز چهارشنبه بعد از ظهر وارد تهران میشوند.

باشگاه همت شمیران مجددا از طرف خود و سایر همنوردان و اعضا باشگاه تلاش صورت گرفته و موفقیت کسب شده را تبریک عرض نموده و برای همنورد عزیز خانم بهار خرمی در عرصه کوهنوردی و فعالیت های ورزشی آرزوی کسب موفقیت های بیشتر همراه با سلامتی می نماید.