آرشیو نویسنده: روابط عمومی

اعلام تقویم برنامه‌های آموزشی بهار و تابستان ۱۴۰۲

اعلام تقویم برنامه‌های آموزشی بهار و تابستان ۱۴۰۲

همنوردان گرامی طبق اعلام کارگروه آموزش باشگاه کوهنوردی همت شمیران و بر اساس نیاز سنجی انجام گرفته و به منظور ارتقا سطح کیفی برنامه ها و توانمندسازی اعضا گرامی برنامه ها و کارگاه های آموزشی به شرح زیر در شش ماهه اول برنامه ریزی گردیده است. ضمن دعوت از اعضا گرامی باشگاه برای مشارکت در […]

دعوت به جلسه عمومی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دعوت به جلسه عمومی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اطلاعیه دعوت به جلسه عمومی اردیبهشت ماه باشگاه کوهنوردی همت شمیران صادر گردید.

فراخوان ثبت‌نام دوره آموزشی دیواره‌نوردی بهار و تابستان ۱۴۰۲

فراخوان ثبت‌نام دوره آموزشی دیواره‌نوردی بهار و تابستان ۱۴۰۲

اطلاعیه ثبت نام دوره آموزشی دیواره نوردی صادر گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی هیئت‌مدیره و مسئولین کارگروه‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۲

برگزاری جلسه هماهنگی هیئت‌مدیره و مسئولین کارگروه‌ها، اردیبهشت 1402

جلسه اردیبهشت ماه هماهنگی مسئولین کارگروه ها و هیئت مدیره باشگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه عمومی فروردین ماه ۱۴۰۲

خبر برگزاری جلسه ماهانه باشگاه کوهنوردی همت شمیران در فروردین ماه 1402 منتشر گردید.

دعوت به جلسه عمومی فروردین ماه 1402 و تجدید دیدار نوروزی اعضا محترم

اطلاعیه دعوت به جلسه ماهانه فروردین ماه 1402 صادر گردید.

برگزاری دوره کارآموزی کوهپیمایی بانوان و آقایان مورخ یازدهم تا سیزدهم فروردین ماه 1402

دوره کارآموزی کوهپیمایی بانوان و آقایان فروردین ماه 1402 برگزار گردید.

اجرای برنامه پیمایش شبانه خط الراس کلکچال به توچال مورخ هجدهم فرودین ماه 1402

خبر اجرای برنامه پیمایش شبانه خط الراس کلکچال به توچال مورخ هجدهم فروردین ماه منتشر گردید.