آغاز برگزاری جلسات آموزشی تمرینی فنی- پنجشنبه های فنی

به اطلاع  همنوردان عزیز و گرامی میرساند برگزاری جلسات آموزشی تمرینی فنی هدفمند در روز های پنجشبه با عنوان “پنجشنبه های فنی” برای آماده سازی اعضای باشگاه برای اجرای برنامه های سنگنوردی، دیواره نوردی، یخنوردی و درایتولینگ و صعود یخچال در طول سال جاری برنامه ریزی گردیده است و از هفته جاری با برنامه های نیم روز (از ظهر تا عصر  به مدت تقریبی 5 ساعت) برنامه سنگنوردی آغاز میگردد.  سرپرستی و مربیگری این کلاس ها بر عهده “آقای محمود وفایی” از مربیان و اعضا با سابقه و توانمند باشگاه و دارای سوابق ارزنده در زمینه آموزش و اجرای برنامه های سنگنوردی و از قهرمانان یخنوردی و درایتولینگ کشور میباشد.

ظرفیت هر جلسه محدود میباشد و هزینه شرکت برای یک جلسه آموزش و تمرین 1،000،000 خواهد بود. اعضا با سطوح مختلف آشنایی و مهارت فنی میتوانند در این جلسات شرکت نمایند. فراخوان ثبت نام در این جلسات بصورت هفتگی اعلام خواهد شد.

هزینه استهلاک تجهیزات فنی که از انبار باشگاه دریافت گردد بصورت جداگانه محاسبه میگردد.