اجرای آخرین برنامه سال 1399- صعود قله توچال

امروز روز شادی و امسال سال گل نیکوست حال ما که نکو باد حال گل

گل را مدد رسید زگلزار روی دوست تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل

“برنامه صعود قله توچال” به بعنوان آخرین برنامه سال 1399 با حضور جمعی از همنوردانمان روز 29 اسفند به سرپرستی “آقای رضا دشتی” اجرا گردید.

با سپاس و تشکر از همه همراهی ها در سالی که لحظات آن رو به پایان است و به امید تداوم این همدلی و همراهی در سال جدید.

شرکت کنندگان در برنامه: ۱-داریوش ابراهیمی ۲-فرزان آگهی ۳-رسول شراهی ۴-مریم عزیزی ۵-افشین اسماعیلی