اجرای برنامه آموزشی اعضا جدید- صعود به ارتفاع و بقا- قله ساکا

سومین برنامه آموزشی عملی صعود به ارتفاع و بقا با صعود به قله ساکا از تقویم آموزشی اعضا جدید بهار 1400 باشگاه روز جمعه هفتم خرداد ماه به مربیگری آقای سعید حمیدی با حضور 17 نفر از اعضا جدید باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

۱-اشکان کفایی ۲- افشین اسمعیلی ۳- هدی خازنی ۴-مریم شیخ ۵- ناهید احمدی ۶- موسی خلفاء 7- رسول شراهی ۸- نازیلا علی زاده ٩- دلارام رشيدپور ۱۰- داریوش نوری پور ۱۱- سروش ذاکر شبیری ١٢-مهردادمحمدجماعت ۱۳- فاطمه بادکوبه ١٤- مهسا خوشنام ۱۵- بهنوش بهداد ۱۶- هادی شربت اوغلی ۱۷- آزاده مهدی