اجرای برنامه آموزشی عملی اعضا جدید آشنایی با اصول سنگنوردی

برنامه آموزشی عملی اعضا جدید آشنایی با اصول سنگنوردی روزبیست و یکم آبان ماه به سرپرستی و مربیگری محمد صادق کرباسی و کمک سرپرستی محمد توکلی برگزار گردید.

شرکت کنندگان:

1- زینب غیاثوند محمدخانی
2- حسین خادمی
3- پریسا غیاثی
4- الهه محوعلي همتي
5- رسول موسوی
6- سحر جعفرپور
7- وحید سپهرفر
8- نسيم جلاليان
9- سحر شاهسواری
10- احمد دربندسری
11- امیر یوسفی
12- احسان ابوالقاسمی
13- محمدتوکلی
14- نگار حق وردي
15- مهدی نامنی
16- فرشاد اسمعیل زاده
17- حسين همامي

مشاهده کلیپ های برنامه

لینک کلیپ اول لینک کلیپ دوم لینک کلیپ سوم لینک کلیپ چهارم

مشاهده تصاویر برنامه