اجرای برنامه آموزشی عملی اعضا جدید- شب مانی- قله کلون بستک

پنجمین برنامه آموزشی عملی صعود و شب مانی با شب مانی و صعود به قله کلون بستک از تقویم آموزشی اعضا جدید بهار 1400 باشگاه روز جمعه27 ام و 28 ام خرداد ماه به مربیگری آقای امیر شرافتی با حضور 11 نفر از اعضا جدید باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

۱- افشین اسمعیلی 2-مریم شیخ 3- موسی خلفاء 4- رسول شراهی 5- نازیلا علی زاده 6- فاطمه بادکوبه 7- مهسا خوشنام 8- بهنوش بهداد 9- داریوش نوری پور 10- آزاده مهدی 11- اشکان کفایی