اجرای برنامه آموزشی عملی اعضا جدید صعود به ارتفاع و بقا

برنامه آموزشی عملی اعضا جدید صعود به ارتفاع و بقا قله ساکا از تقویم آموزشی پاییز 1400 روزهفتم آبان ماه به سرپرستی و مربیگری سعید حمیدی برگزار گردید.

شرکت کنندگان: ۱-سمیه ابراهیمی 2- زینب غیاثوند محمدخانی 3- فاطمه حق وردی 4- مهدی نامنی 5- ریحانه آزاد 6- الهه همتی 7- پریسا غیاثی 8- امیر یوسفی 9- احسان ابوالقاسمی 10- احمد کیا دربندسری 11- سپیده مرشدی 12- حسین خادمی 13- سحر جعفرپور 14- انسیه زینعلی 15- حسین همامی 16- نسیم جلالیان