اجرای برنامه ارزیابی نهایی دوره آموزشی پاییز 1400 اعضا جدید

برنامه ارزیابی نهایی دوره آموزشی اعضا جدید پاییز 1400 روزپنجم آذر ماه به سرپرستی آقای رضا دشتی با صعود قله دارآباد و پیمایش خط الراس دارآباد- سیاه بند برگزار گردید.

شرکت کنندگان:

مهدی نامنی
احمد کیا دربندسری
الهه محوعلي همتي
سحر جعفرپور
سحر شاهسواری
امیر یوسفی
سید رسول موسوی
احسان ابوالقاسمی
نسيم جلاليان
نگار حق وردي
فرشاد اسمعیل زاده
حسین خادمی

کلیپ های برنامه (با سپاس از خانم نسیم جلالیان)

کلیپ اول ……….. کلیپ دوم ………… کلیپ سوم……….. کلیپ چهارم…………. کلیپ پنجم

تصاویر برنامه