اجرای برنامه سکه نو به سه چال

برنامه پیمایش خط الراس سکه نو به سه چال از تقویم تابستان 1400 روزبیست و ششم شهریور ماه به سرپرستی فرمیسک ناصرزاده برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱-فرمیسک ناصرزاده ( سرپرست ) ۲-محمد توکلی ۳-محمد مهدی قاسمیان ۴-حسین معینی فر ۵-علی سادات خوانساری ۶-موسی خلفا ۷-فرشاد رحیمی ۸- فاطمه بادکوبه ۹- بهنوش بهداد

مشاهده کلیپ برنامه

شروع: ۶:۳۰
پایان: ۱۶:۰۰

مسافت طی شده: 16.8 km

ارتفاع کسب شده: 1700 m
کمترین ارتفاع: 2476 m
بیشترین ارتفاع: 3870 m