اجرای برنامه صعود به قله آبک از مسیر گرده

برنامه صعود به قله آبک از مسیر گرده از تقویم ورزشی تابستان 1400 روز بیست و پنجم تیرماه به سرپرستی آقای نوید چیذری و کمک سرپرستی خانم مونا غیاثی برگزار گردید.

اعضا تیم: ١- نوید چیذری (سرپرست) 2- مونا غیاثی(کمک سرپرست) 3- فرید واحدی 4- حسین معینی فر 5- مهدی مشایخی