اجرای برنامه صعود به قله کون بستک

برنامه صعود قله کلون بستک از تقویم تابستان 1400 روز هشتم مرداد ماه به سرپرستی عباس بهرامی نیا برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱-عباس بهرامی نیا ( سرپرست ) ۲- فرزان آگهی ۳- آوا صادقی ۴- ایمان تقوی دینانی 5- مرتضی محمدی

در این برنامه همچنین نکاتی در خصوص هواشناسی کوهستان از سوی سرپرست محترم برنامه آموزش داده شد که کلیپی کوتاه از آنرا مشاهده مینمایید.