اجرای برنامه صعود دیواره لیلا اسفندیاری

برنامه صعود دیواره لیلا اسفندیاری از تقویم ورزشی تابستان 1400 روز بیست و پنجم تیرماه به سرپرستی آقای محسن صادقی برگزار گردید.

اعضا تیم: ١-محسن صادقی (سرپرست) ۲- محمد توکلی ۳- مریم عزیزی۴- مهرناز حسین زهی ٥-فرشاد رحیمی