اجرای برنامه صعود دیواره پل خوب

برنامه دیواره پل خوب از تقویم پاییز 1400 روزنهم مهر ماه به سرپرستی محمود وفایی برگزار گردید.

شرکت کنندگان: ۱-محمود وفایی ( سرپرست ) ۲- احسان پاکی 3- مهرناز حسین زهی 4-عبدالصمد شیخ زاده 5-رسول شراهی