اجرای برنامه صعود شبانه دماوند هفتم خرداد ماه- سطح A

برنامه صعود شبانه قله دماوند از تقویم ورزشی بهار 1400 باشگاه روز جمعه هفتم خرداد ماه به سرپرستی آقای سجاد محمدی با حضور هشت نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

۱-رضا غریبی پور ۲-غلام رضا جهانبین ۳-سعید چگینی ۴-مهدی مشایخی ۵-محمد ایزدی ۶-فرزان آگهی ۷-مرتضی محمدی ۸-رضا دشتی