اجرای برنامه صعود قله آبک

برنامه صعود قله آبک بعنوان جایگزین کارگاه آموزشی مهارتهای برف و یخ از تقویم پاییز 1400 روزبیست و ششم آذر ماه به سرپرستی امیر شرافتی با حضور12 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

لازم به ذکر است به دلیل نبودن شرایط مساعد برای برگزاری کارگاه آموزشی اجرای آن به زمان دیگری موکول و این برنامه بعنوان جایگزین اعلام گردید.

شرکت کنندگان:

۱- امیر شرافتی (سرپرست) ۲- موسی خلفا ۳- فرشاد اسمعیل زاده ۴- زینب مشاعی ۵- محمدجواد اتابکی 6- مرتضی محمدی ۷- علی طاهری ۸- سید حسین معینی فر ۹- زینب غیاثوند ۱۰- رسول شراهی ۱۱- احسان پاکی ۱۲- آزاده مهدی

لینک کلیپ برنامه (با سپاس از آقای حسین معینی فر)

تصاویر برنامه: