اجرای برنامه صعود قله آزادکوه- بیست و هشتم خرداد ماه

برنامه صعود قله آزادکوه از تقویم ورزشی بهار 1400 باشگاه روز جمعه بیست وهشتم خرداد ماه به سرپرستی آقای مصطفی گلستانی با حضور12 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه: 1- شیوا شمشکی 2- فرزان آگهی 3- مهرناز حسین زهی 4- سید حسین معینی فر 5- مریم عزیزی 6- مرتضی محمدی 7- مهرنوش عاقلی فر 8- میلاد عزیزی 9- امیرحسین فرامرزی 10- محمد صادق کرباسی 11- سعید چگینی