اجرای برنامه صعود قله ارفع کوه

برنامه صعود قله ارفع کوه از تقویم پاییز 1400 روزپنجم آذر ماه به سرپرستی آقای عباس بهرامی نیا برگزار گردید.

۱- اقای عباس بهرامی نیا (سرپرست) ۲- ريحانه آزاد ٣-زينب مشاعي ٤-زينب غياثوند محمدخاني ۵- بهنوش بهداد ٦-كورش ريش سفيد ۷- سید ایمان تقوی دینانی ۸-آذر اسکندرپور9-امین پروانه