اجرای برنامه صعود قله اسپیلت از مسیر گرده

برنامه صعود قله اسپیلت از مسیر گرده بعنوان اردوی تدارکاتی چهارم برنامه شاخص زمستانی از تقویم زمستان 1400 باشگاه روزبیست و چهارم دی ماه به سرپرستی مصطفی گلستانی با حضور4 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید. این برنامه به دلیل شرایط آب و هوایی به تشخیص سرپرست در ابتدای مسیر گرده متوقف گردید.

۱- آقای مصطفی گلستانی (سرپرست) ۲- آقای رضا دشتی ۳- آقای سید حسین معینی فر ۴- عبدالصمد شیخ زاده

کلیپ کوتاهی از برنامه (با سپاس از آقای حسین معینی فر)

تصاویر برنامه: