اجرای برنامه صعود قله الله بند

برنامه صعود قله الله بند از تقویم تابستان 1400 روز پنچم شهریور ماه به سرپرستی وحید حاج حسینی برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱-وحید حاج حسینی ( سرپرست ) ۲- مهدی مشایخی (کمک سرپرست) ۳- فرزان آگهی (مسئول گزارش برنامه) 4- مرتضی محمدی (مسئول عکس) 5- مونا غیاثی (راهنمای مسیر)

صعود قله از مسیر تیغه ها و برای اولین بار در باشگاه همت شمیران انجام پذیرفت.