اجرای برنامه صعود قله انگمار

برنامه صعود قله انگمار از تقویم پاییز 1400 روزهفتم آذر ماه به سرپرستی فرمیسک ناصرزاده برگزار گردید.

شرکت کنندگان: ۱-فرمیسک ناصرزاده(سرپرست) 2- حسین معینی فر 3- گلناز لبیبی 4- سعید جوانی 5- آوا صادقی

کلیپ برنامه (با سپاس از همنورد گرامی جناب آقای حسین معینی فر)

تصاویر برنامه