اجرای برنامه صعود قله بند عیش

برنامه صعود قله بند عیش از تقویم زمستان 1400 باشگاه روزهشتم بهمن ماه به سرپرستی مهیار کرمی با حضور 12 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

۱- مهیار کرمی ( سرپرست ) ۲- آذر اسکندرپور ۳- ريحانه آزاد 4- سعید جوانی 5- حسین خادمی 6- محمدجواد اتابکی 7- مهدي فراهاني 8- سمیه عابدی 9- رسول موسوی 10- احسان ابوالقاسمی 11- فاطمه بادکوبه 12- امیر سیدی مقدم


فیلم کوتاهی از برنامه 1

فیلم کوتاهی از برنامه 2

تصاویر برنامه: