اجرای برنامه صعود قله خرسرک، کمانکوه و سرماهو

برنامه صعود قله های خرسرک، کمانکوه و سرماهو از تقویم پاییز 1400 روزنهم مهر ماه به سرپرستی فرمیسک ناصرزاده و کمک سرپرستی مونا غیاثی برگزار گردید.

شرکت کنندگان: ۱- فرمیسک ناصرزاده(سرپرست) ۲- زینب مشاعی ۳-داریوش ابراهیمی ۴- ایمان تقوی دینانی
۵- غزاله اصغری ۶- مونا غیاثی(کمک سرپرست) ۷ – موسی خلفاء ۸ – فرید واحدی ۱۰- امیر شرافتی ۱۱- فاطمه بادکوبه ۱۲- آوا صادقی ۱۳- وحید حاج حسینی

مشاهده کلیپ برنامه