اجرای برنامه صعود قله خرسنگ- بیست و یکم خرداد ماه

برنامه صعود قل خرسنگ از تقویم ورزشی بهار 1400 باشگاه روز جمعه بیست و یکم خرداد ماه به سرپرستی آقای فرمیسک ناصرزاده با حضور5 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

۱- مهدی شاه آبادی ۲- حسین معینین فر ۳-مهدی مشایخی ۴-آوا صادقی ۵-آقای خوانساری