اجرای برنامه صعود قله خلنو- چهاردهم خرداد ماه- سطح A

برنامه صعود قله خلنو از تقویم ورزشی بهار 1400 باشگاه روز جمعه چهاردهم خرداد ماه به سرپرستی آقای رضا دشتی با حضور چهارده نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

۱-نوید چیذری ۲-وحید حاج حسینی ۳-احمد رضا بابایی ۴-فرید واحدی ۵-وحید شیخ زاده ۶-مهرناز حسین زهی ۷-مونا غیاثی ۸-رضا غریبی پور ۹-هانیه حسینی ۱۰-فرزان‌آگهی ۱۱-مرتضی محمدی ۱۲-حسین معینی فر ۱۳-مهدی مشایخی ۱۴-سعید جوانی