اجرای برنامه صعود قله دومیر

“برنامه صعود قله دومیر” بلندترین قله استان مرکزی و از قلل طرح سیمرغ از تقویم سه ماهه اول (بهار) سال 1400 در تاریخ “نهم فروردین ماه” به سرپرستی “آقای فرمیسک ناصرزاده” با حضور هفت نفر از اعضا باشگاه و دو مهمان برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه: 1- فرید واحدی 2- نسیم علاء الدینی 3- بهنوش بهداد 4- امیر شرافتی 5- احمد جراهی 6- بهاره خرمی (مهمان) 7- افشین اسمعیلی 9- هانیه حسینی (مهمان)